Spektrofotometre Laboratuvarı

 Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) moleküllerdeki elektronik geçişlerin verdiği spektrumları konu alır, olay; bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesi şeklindedir. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. Ölçülen maddenin  konsantrasyonu  belirli bir dalga boyundaki absorpsiyonu ölçülerek  bulunur. Bu yöntemle ölçümler, çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin analizlerinde kullanılır. Genellikle çoğu  molekül UV veya Vis dalga boylarını absorplar ve farklı moleküller  farklı dalga boylarında  absorbans gösterirler. Sonuç spektrumu molekülün yapısını gösteren birçok absorplama bantlarından oluşur. Elektronik spektrum 100-700 nm aralığını kapsar; 100-200 nm aralığı Vakum UV, 200-400 nm aralığı UV (veya yakın UV) ve 400-700 nm aralığı görünür bölgedir. Bir bileşik görünür bölgede absorbsiyon yaparsa renklidir ve absorbladığı rengin tamamlayıcı renginde görünür.

Uygulama Alanları

·         Su ve çevre analizleri

·         İlaç analiz ve testleri

·         Biyokimyasal analizler
 

-Thermo Scientific Evuluation Array Uv-Vis Spektrofotometre

1224_Evolution_Array_Launch_Pittcon.jpg

Cihazın Teknik Özellikleri: 

Model                         : Thermo Scientific Evuluation Array Uv-Vis Spektrofotometre

Dalga boyu aralığı       : 190-1100 nm

Işık kaynağı                : Pre-aligned Deuterium, Pre-aligned Tungsten (~10.000 hr lifetime)
 

-Shimadzu UV Mini-1240 Uv-Vis Spektrofotometre

shimadzu_uvmini-1240.jpg

Cihazın Teknik Özellikleri: 

Model                         : Shimadzu UV Mini-1240 Uv-Vis Spektrofotometre

Dalga boyu aralığı       : 190-1100 nm

Işık kaynağı                : Deuterium, Tungsten (~2.000 hr lifetime)

Örnek Teslim Şartları

Örnek çözelti halindeyse, çözücü ve kullanılan örnek hazırlama prosedürü ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Örnek çözeltisi berrak olmalı ve kör ölçümleri için yeterli miktarda çözücüde getirilmelidir.