İşleyiş Prosedür

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB) ANALİZ HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

1) BAŞVURU

·       Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş  ilgili cihaz(lar)a ait Word formatında yer alan Analiz Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak GRÜMLAB Müdürlüğüne başvurmalıdır. Analiz talep formunda talep eden kişi/kuruluşun tüm bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı ve varsa e-posta adresi) verilmelidir. Analiz talebi için doldurulan form GRÜMLAB ve müşteri arasında yapılan sözleşmedir. Analizlerin yapılabilmesi için formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

·       Analizi talep eden, Analiz Talep Formunu doldurarak web sitesinde (grumlab.giresun.edu.tr) yayınlanan Numune Kabul Şartları’ nı okumuş ve kabul etmiş olur.

·       Analiz sonrasında artan örnekler sonuç raporu ile birlikte istenirse iade edilecektir.

·       Üniversite araştırmacıları, kamu kurum/kuruluşları, sanayiciler; yönetim kurulunda belirlenmiş ücretler karşılığında Merkezde analiz yaptırabilmektedirler.

·       Üniversite araştırmacılarının projeleri kapsamında merkez imkânlarını kullanabilmeleri için proje bütçelerine gerekli ödeneğin konulması veya merkezden parası karşılığı hizmet alımı yapılması gerekmektedir.

.      Giresun Üniversitesinde öğrenim yapmakta olan lisansüstü öğrencilerin analiz başvurularına Tez Öneri Formlarını da eklemeleri gerekmektedir. 

2) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

·       Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Giresun Şube hesabına (IBAN NO: TR77 0001 0001 2350 8693 1650 12) yatırılarak dekontun GRÜMLAB’ a ulaştırılması (faks, e-posta, elden vb.) gerekmektedir.

·       Güncel fiyatlar GRÜMLAB’ ın web sitesinde ilgili başlık altında verilmiştir.

·       Ücretler KDV hariç verilmiştir.

·       Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3) ANALİZ

·       Hizmet bedelinin ödenmesi ve GRÜMLAB' a ulaştırılmasıyla birlikte analiz süreci başlamaktadır.

·       Tahmini analiz süresi 15 gündür. Beyan edilen sürenin elde olmayan sebeplerle gecikmesi durumunda GRÜMLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda analiz talep eden kişi/kurum yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilecektir.

4) RAPORLAMA

·       Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

·       Başvuru talebinde istenen test ve analizler için sadece bir nüsha rapor düzenlenir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa analiz talep formunda bunun belirtilmesi gerekmektedir.

·       Analiz raporu ve fatura, analiz talep formunda belirtilen kişi/kuruluş adresine gönderilir veya isteğe bağlı olarak elden teslim edilir.

·       Telefon/faks/e-mail ile verilen sonuçlar bilgi niteliği taşır.

·       Test ve analiz raporlarındaki sonuçlar bir bütünü kapsamaz, sadece GRÜMLAB’ a analiz için gelen numunelere ait sonuçları kapsar.

 ÖNEMLİ NOTLAR

·      Özel standarda dayalı nicel analizlerde analiz fiyatlarına standart fiyatı ilave edilecek veya analiz talebini yapan kişi/kuruluş’ tan standartların temin edilmesi istenecektir.

·      Ödeme belgeleri GRÜMLAB’ a ulaşmayan numunelerin analizine başlanmaz.

·       Sağlığı tehdit eder düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler hakkında laboratuvara ayrıca ayrıntılı bilgi verilmesi yasal zorunluluktur. 

Analiz talepleri ve gerekli bilgiler için lütfen iletişime geçiniz.

Tel: 0454 310 13 55

eposta: grumlab@giresun.edu.tr

Web adresi: http://grumlab.giresun.edu.tr

Ödeme Bilgileri:

Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Ziraat Bankası Giresun Şube Hesabı

IBAN: TR77 0001 0001 2350 8693 1650 12

(Banka dekontunda "GRÜMLAB-Analiz Hizmet Bedeli" olduğu, projelerden karşılanacak ve avans çekilerek yatırılan ücretlerde ücretin karşılandığı "Proje No'su" belirtilmelidir.)