Genel Bilgiler

      Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜMLAB) üniversitelerde bulunan araştırmacıların bilimsel faaliyetlerine yardımcı olmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, özel ve kamu kurumlarının analiz ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile kurulmuştur. Merkezimiz Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesinde bulunmaktadır.

         Ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun analizleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılması ve belgelendirilmesi planlanan GRÜMLAB, özellikle Giresun Üniversitesinin ulusal ve uluslararası projelerde yer almasını; çevre üniversiteler ile sanayi, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm isteklerini karşılamayı amaçlamaktadır.