Laboratuvar Kullanım Talebi

GRÜMLAB Laboratuvar Kullanım Talebi İçin İzlenecek Prosedür

1.       GRÜMLAB Laboratuvarı Kullanımı İzin Dilekçesini doldurarak imzalayınız.

2.       GRÜMLAB Laboratuvarı Kullanım Bilgi Formunu (Ek-1) doldurarak imzalayınız.

3.       GRÜMLAB Kullanımı Genel Kurallarını (Ek-2) okuyarak kabul ettiğinize dair belgeyi imzalayınız.*

4.       GRÜMLAB Ziyaretçi Gizlilik Beyanını (Ek 3) okuyarak imzalayınız.*
 

İlgili Formlara Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

*Bu belgeler ilgili araştırma projesi/çalışma süresince GRÜMLAB’ a giriş yapacak tüm araştırmacılar tarafından imzalanacaktır.

Bu belgelerler ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmanızı rica ederiz.