Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Laboratuvardaki Cihazlar

•             Kriyostat

•             Soğutmalı İnkübatör

•             Mikrodalga Fırın

•             Jel Görüntüleme Sistemi

•             Rotary Mikrotom

•             Steril Kabin (Class II)

•             Nanodrop

•             Soğutmalı Santrifüj

•             Dikey Elektroforez Sistemi

•             Yatay Elektroforez Sistemi

•             Otoklav(75 Lt)

•             Bod İnkübatör

•             Etüv (250°C, 115 L)

•             Çalkalayıcı

•             Terazi

•             Trinoküler Araştırma Mikroskobu

•             İklim Odası Dolabı

•             Thermalcycler (PCR)

•             Stomecher Cihazı

•             Fraksiyon Toplayıcı

•             Inverted Mikroskop

•             Plankton Kepçesi Ve Örnek Alma Aparatı