Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi E. Gülçeri GÜLEÇ PEKER Merkez Müdür Yrd.
Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Başak TAŞELİ Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Ayşegül ÇEBİ Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Nihat TUĞLUOĞLU Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Saim TOPÇU Fen Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Seydahmet ÇAY Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Elif Neyran SOYLU Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Serdal KAYA Fen-Edebiyat Fakültesi