LC/MS-GC/MS Laboratuvarı

Agilent LC/MS-TOF Spektrometresi

 (Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi)

GRUMLAB_6230_tof.jpg

 

          Sabit fazı sıvı olan kromatografi çeşitleri arasında en sık kullanılanı yüksek basınç sıvı kromatografidir. Sıvı veya katı örnek uygun bir solvent içerisinde çözünür veya uygun bir ekstraksiyon sistemi ile, ilgili bileşenler ekstrakte edilerek kolona verildikten sonra bir mobil faz ile bileşenler ayrılır. Kolonda ilerleme yüksek basınç ile sağlanır.

          HPLC ile doğal olarak  gaz hale  gelemeyen bileşenler (pestisitler, karbonhidratlar, hidrokarbonlar, ilaçlar, nükleik asitler gibi) analiz edilebilir ve aflatoksin tayinleri yapılabilir. Kimya Endüstrisi, , Polimer Endüstrisi, İlaç Endüstrisi, Gıda Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Kalite kontrol ve AR-GE, Kozmetik Endüstrisi, Çevre Laboratuvarları, Biyokimyasal Analizler ve Klinik Çalışmalar gibi alanlarda kullanılmaktadır.

          Uçuş zamanlı (TOF) kütle spektrometresinde iyonlar elektrik alan tarafından ivmelendirilir ve iyonların dedektöre uçuş süresi ölçülür. Hafif olan iyonlar ağır olan iyonlara göre daha hızlı uçacağı için iyonlar uçuş zamanının bir fonksiyonu olarak ayrılmış olur. TOF-MS ünitesi bileşimlerin elementel formlarını spesifik ve seçicilikle aydınlatır. 

Cihazın Teknik Özellikleri

HPLC Ünitesi:

Marka: Agilent Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC)

Model: 1260 Infinity Series

TOF-MS Ünitesi:

Marka: Agilent

Model: 6230

Sorumlu Personel:

Öğr. Gör. Elif APAYDIN (M.Sc.)

E-posta: eliferenapaydin@gmail.com, elif.apaydin@giresun.edu.tr

Öğr. Gör. Bengü TEMİZEL (M.Sc.)

E-posta: bengu.temizel@giresun.edu.tr

Online Analiz Talep Formu

Agilent GC-MS Spektrometresi

(Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi)

GRUMLAB_5975_gcms.jpg

          GC/MS, GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin beraber çalıştığı yapı analizi ve miktar tayininde kullanılan cihazdır. Cihaz GC ve GC/MS ünitesi olarak kullanılabilir. GC/MS, gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddelerin teşhisi, tayini ve yapı analizi için yaygın olarak kullanılır. GC/MS kombinasyonlarında, MS dedektör görevi yapmaktadır. GC’den ayırılarak kütle spektrometresine gönderilen bileşiklerin kromatogramları alınmakta ve her bir bileşiğin kütle spektrumu çekilerek kalitatif tayin çok daha kesin olarak yapılabilmektedir. MS dedektör ile örneğin tüm kromatogramı izlenir, alıkonma zamanını görülür ve en önemlisi her pikin kütle spektrumu belirlenebilir. Hızlı oluşu, ayırma gücünün yüksekliği, nitel- nicel analiz yapabilmesi ve hassasiyetin yüksekliği gibi önemli avantajları vardır.

          Detaylı gıda analizleri,  yağ analizleri,  petrol analizleri ve ilaç sektörünün kalitatif ve kantitatif analizlerinde kolaylıkla kullanılır.

Cihazın Teknik Özellikleri:

Marka: Agilent GC-MS

Model: 7890A - (5975C inert MSD)

Head Space Ünitesi, katı numunelerin, düşük sıcaklıklarda buhar haline geçebilen bileşiklerinin analizlerinde kullanılır.

Marka: Agilent  Model: 7694E

Sorumlu Personel:

Uzman Elif APAYDIN (M.Sc.)

E-posta: eliferenapaydin@gmail.com,elif.apaydin@giresun.edu.tr

Öğr. Gör. Bengü TEMİZEL (M.Sc.)

E-posta: bengu.temizel@giresun.edu.tr

Online Analiz Talep Formu