Elementel Analiz Laboratuvarı

Costech ECS 4010 Elementel Analiz Cihazı

ec4010.jpg

             Elementel Analiz Cihazı, katı, sıvı veya gaz örneklerde bulunan anorganik ve organik maddelerin yapısında bulunan Karbon (C), Hidrojen ( H ), Azot ( N ) ve Kükürt ( S ) ‘ün aynı anda tayinine yönelik bir cihazdır. Ayrıca yapıdaki Oksijenin tayinine de imkân sağlamaktadır. Elementel Analiz Cihazı ile Petrokimya Endüstrisi (yağlar ve türevleri), Endüstriyel Kimya (polimer), Çevre (toprak, sediment, su), İlaçlar ve Protein Analizi gibi homojen olan bütün organik bileşiklerin mikro analizi yapılabilmektedir.

          Merkezimizde kullanmakta  olduğumuz  Costech ECS 4010 Elemental Analiz Cihazı 1020-1050 oC ki yüksek sıcaklıkta katı veya sıvı organik bileşiği yakma yoluyla örnekteki element yüzdelerini tayin etmektedir. Cihazda taşıyıcı gaz olarak Helyum gazı (He), yakıcı gaz olarak ise Oksijen gazı (O2) kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler:

Marka: Costech Elementel Analiz Cihazı

Model: ECS 4010

Sorumlu Personel:

Kimyager Rıdvan İLGÜN

E-posta: ridvan.ilgun@giresun.edu.tr

Online Analiz Talep Formu