Analiz Ücretleri

2018 Yılı Analiz Ücretlerimiz Güncellenmiştir.
Analiz Ücretlerimize %18 KDV Hariçtir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP) bünyesinde yer alan üniversitelerimize özel indirim uygulanmaktadır. KTÜ ve OKÜP bünyesinde yer alan üniversitelerdeki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için analiz bedeli olarak “Giresun Üniversitesi Araştırmacı” ücretleri geçerlidir.
Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Giresun Şube hesabına (IBAN NO: TR77 0001 0001 2350 8693 1650 12) yatırılarak dekontun GRÜMLAB’ a ulaştırılması (faks, e-posta, elden vb.) gerekmektedir. 
 
GRÜMLAB Analiz Ücreti Yatırmak için Hesap Bilgileri:

Hesap Adı: Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
IBAN: TR77 0001 0001 2350 8693 1650 12
Banka Bilgileri: Ziraat Bankası-Giresun Merkez Şubesi
 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB) ANALİZ ÜCRET TABLOSU
2018 Yılı GRÜMLAB Analiz Ücret Tablosunu İndirmek için Tıklayınız. (.pdf)
 
GC-MS/GC-FID
GC/MS Analiz Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Kalitatif Analiz 45 TL 40 TL 60 TL 80 TL
Kantitatif Analiz 45 TL 50 TL 65 TL 80 TL
Kantitatif İlave Bileşen Başına 15 TL 15 TL 15 TL 20 TL
GC-MS Head-Space Kalitatif 45 TL 40 TL 60 TL 80 TL
GC-MS Head-Space Kantitatif 45 TL 50 TL 65 TL 80 TL
GC-MS Head-Space Kantitatif İlave Bileşen Başına 15 TL 15 TL 15 TL 20 TL
Numune Hazırlama-Ekstraksiyon 30 TL 30 TL 40 TL 60 TL
LC-MS
LC/MS Analiz Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
LC/TOF-MS Kütle Analizi 40 TL 60 TL 80 TL 100 TL
LC/TOF-MS Kantitatif Analiz 50 TL 80 TL 100 TL 120 TL
LC/TOF-MS Cihazı, ESI Yöntemiyle analiz yapmakta olup, ölçüm aralığı 20-3200 m/z’ dir.
HPLC
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Kalitatif Analiz 40 TL 60 TL 70 TL 80 TL
Kantitatif Analiz 50 TL 70 TL 80 TL 90 TL
Gıdalarda Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Tayini
(Ekstraksiyon + Analiz)
150 TL 150 TL 150 TL 150 TL
NMR
NMR Analiz Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
1H Proton 25 TL 30 TL 35 TL 50 TL
D2O Değişimi 25 TL 30 TL 35 TL 50 TL
13C Karbon 35 TL 40 TL 45 TL 80 TL
13C DEPT/APT 35 TL 40 TL 45 TL 80 TL
Diğer Teknikler (31P,15N ve COSY, HMBC…) 50 TL 60 TL 60 TL 100 TL
Çözücüler (CDCl3 harici çözücü bedeli) 10 TL 10 TL 10 TL 10 TL
Soğuk ve Sıcak ortamda NMR Analiz Taleplerinde -60 oC’ ye kadar olan sıcaklıkta ölçümler için analizin 2 katı, 100 oC ‘ye kadar olan ölçümler için ilgili analizin 1,5 katı ücretler geçerlidir.2 Boyutlu analizler için (COSY, HMBC vb.) öncesinde analizin türüne göre 1H-NMR, 13C-NMR vb. alınması gerekebilmektedir, ilgili ücretler ek ücretlerdir.
ICP-MS
ICP-MS Analiz Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
1-10 Element/Numune 50 TL 55 TL 75 TL 85 TL
10-20 Element/Numune 60 TL 65 TL 80 TL 90 TL
20-30 Element/Numune 65 TL 70 TL 90 TL 100 TL
CRI Modu ile yapılan analizler
(Fe, As, Se, Mineraller vb.)/ Num.-(Ek Ücret)
20 TL 25 TL 35 TL 45 TL
Mikrodalga ile çözme 20 TL 25 TL 35 TL 35 TL
TEK KRİSTAL XRD
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Ön İnceleme 50 TL 60 TL 120 TL 120 TL
Ön İnceleme ve Data Toplama 100 TL 150 TL 250 TL 300 TL
İlgili ücretler 1-10 adet örnek için geçerli ücretlerdir. 11 adet ve üzeri örnek gönderimlerinde %10 indirim yapılacaktır.
ELEMENTEL ANALİZ
Elementel Analiz Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
C,H,N,S 40 TL 40 TL 50 TL 60 TL
PARTİKÜL BOYUTU VE ZETA POTANSİYEL ÖLÇÜMÜ
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Zeta Potansiyel Ölçümü Ücretsiz 30 TL 40 TL 50 TL
Parçacık Boyut Analizi Ücretsiz 30 TL 40 TL 50 TL
FLASH KROMATOGRAFİ
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Flash Kromatografi Ücretsiz Ücretsiz 100 TL 150 TL
ELEKTROKİMYASAL İMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ
Elektrokimyasal İmpedans Analiz Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Voltametrik Ücretsiz 50 TL 100 TL 100 TL
Potansiyometrik Ücretsiz 50 TL 100 TL 100 TL
Analiz bedelleri 1 saatlik ücretlerdir.
UV-VİS SPEKTROFOTOMETRESİ
Uv-Vis Analiz Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Okuma (Spektrum Alma) Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI
 
 
Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Kaplama (Sarflar Hariç) 40 TL 40 TL 45 TL 60 TL
Analiz bedelleri 1 saatlik ücretlerdir.
Hedef malzeme, pota ve kaşık araştırmacıya aittir.
DİĞER TAYİNLER ve CİHAZLAR
Diğer Analizler ve Genel Talep Formu (.doc)
  Giresun Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci
Giresun Üniversitesi
Araştırmacı/
KTÜ/OKÜP
Diğer Üniversiteler Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gazlarda CO,CO2,SO2 tayini (günlük kiralama bedeli) 60 TL 60 TL 80 TL 100 TL
Jel Görüntüleme 10 TL 15 TL 20 TL 30 TL
Dikey/Yatay Elektrofez Analizi (0-3 Saat/ Tek Yürütme) 15 TL 25 TL 30 TL 40 TL
Otoklav Kullanımı (Tek Kullanım) 10 TL 20 TL 20 TL 20 TL
Kül Tayini
(0-3 Saat)
50 TL 50 TL 100 TL 100 TL
İklim Odası Dolabı Kullanımı (Günlük) 20 TL 25 TL 30 TL 40 TL
Polimer Analizi 150 TL 150 TL 250 TL 300 TL
Kaplama Banyosu Analizi 150 TL 150 TL 250 TL 300 TL
Kalorimetre Bombası ile Kalori Değeri Belirlenmesi Ücretsiz 40 TL 50 TL 100 TL
Alevlenme Noktası Tayini Ücretsiz Ücretsiz 50 TL 100 TL
Viskozite Tayini Ücretsiz Ücretsiz 40 TL 50 TL
Yoğunluk Ölçümü Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
Erime Noktası Tayini Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
Polarimetre Analizi Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
Refraktometre ile refrakti findex ölçümü Ücretsiz Ücretsiz 10 TL 20 TL
Rotary Mikrotom ile Kesit Alma Ücretsiz Ücretsiz 10 TL 20 TL
Steril Kabin Kullanımı(Class II) (0-3 Saat) Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
Ultra Saf Su (L) Ücretsiz Ücretsiz 3 TL 3 TL
Saf Su (L) Ücretsiz Ücretsiz 3 TL 3 TL
Soğutmalı Santrifüj Kullanımı
(0-8 numune)
Ücretsiz Ücretsiz 10 TL 20 TL
Ultrasonik Banyo Kullanımı
(0-3 Saat)
Ücretsiz Ücretsiz 10 TL 20 TL
pH Ölçümü Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
İletkenlik Ölçümü Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
Çözünmüş Oksijen Ölçümü Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
Bulanıklık Ölçümü Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 40 TL
Selüloz Tayini Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 50 TL
Rotary Evaporatör Kullanımı
(0-3 saat)
Ücretsiz 10 TL 20 TL 30 TL
DNA Miktar Tayini (Nanodrop) Ücretsiz Ücretsiz 50 TL 80 TL
PCR (Tek Çoğaltma) Ücretsiz Ücretsiz 50 TL 50 TL
Stomacher ile Parçalama İşlemi (Tek İşlem) Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 20 TL
Akma Noktası Tayini Ücretsiz 40 TL 50 TL 50 TL
Floresans Mikroskobu(1 saat) Ücretsiz 20 TL 40 TL 40 TL
Trinoküler Araştırma Mikroskobu(1 saat) Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 20 TL
Optik Mikroskop (1 saat) Ücretsiz Ücretsiz 20 TL 20 TL
Soxhlet Ekstraksiyonu Ücretsiz 10 TL 30 TL 30 TL
 
 
-Belirtilen fiyatlara % 18 KDV hariçtir.

-Standart bedelleri analiz ücretine dâhil değildir. Talep eden araştırmacı tarafından temin edilmelidir.

-Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve OKÜP (Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu) bünyesinde yer alan üniversitelerdeki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için analiz bedeli olarak “Giresun Üniversitesi Araştırmacı” ücretleri geçerlidir. OKÜP bünyesinde; Sinop Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi yer almaktadır.

-Ücretsiz analizlerde sarf malzeme araştırmacıya aittir.
 
-GRÜMLAB fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.