30.12.2018 tarihli Rektörlük GRÜMLAB Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

21 Ocak 2019 Pazartesi


30 Aralık 2018 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı ön değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesi hükmünce gerçekleştirilmiştir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavları 29 Ocak 2019 Salı günü Üniversitemiz Güre Yerleşkesinde yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜMLAB) Konferans Salonunda saat 10:00’da gerçekleştirilecektir. Adaylara sınav yeri ve saati ile ilgili olarak yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Ön değerlendirme sonucu adaylara yazılı olarak bildirilmeyecek olup, bu sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

 

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

(30.12.2018 Tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:24)

İlan Edilen Birim / Kadro: Rektörlük (Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görev Yapmak Üzere)

İlan Şartı: Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (GRÜMLAB) çalıştırılmak üzere; Kimya Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla HpGe Dedektörlü Gama Spektroskopi, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, Atomik Kuvvet Mikroskopi, Fluoresans Spektroskopi ve Fourier Transform Infrared Spektroskopi cihazları kullanıcı sertifikalarına sahip olmak.

 

Ön Değerlendirme Formu (30.12.2018 Tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:24)

SIRA NO BAŞVURAN ADAYLAR ALES 
PUANI
ALES 
PUANININ
 %60'I
YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ 
%40'I
TOPLAM 
PUAN
AÇIKLAMA
1 SİNEM YURTCAN 70.07752 42.04651 61.25000 24.50000 66.54651 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
               
 

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

(30.12.2018 Tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:25)

İlan Edilen Birim / Kadro: Rektörlük (Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görev Yapmak Üzere)

İlan Şartı: Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (GRÜMLAB) çalıştırılmak üzere; Kimya Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometre (ICP-MS), İyon Kromatografi, Fluoresans Spektrometre, Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre cihazları kullanıcı sertifikalarına sahip olmak. 

 

Ön Değerlendirme Formu (30.12.2018 Tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:25)

SIRA NO BAŞVURAN ADAYLAR ALES 
PUANI
ALES 
PUANININ
 %60'I
YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ 
%40'I
TOPLAM 
PUAN
AÇIKLAMA
1 NURŞEN DERE 78.55864 47.13518 62.50000 25.00000 72.13518 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 ÖMER ÖZCAN           İLAN ÖZEL ŞARTINI SAĞLAMIYOR (Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre cihazları kullanıcı sertifikaları bulunmamaktadır)
3 ESRA KAYHAN           İLAN ÖZEL ŞARTINI SAĞLAMIYOR (İlan özel şartında belirtilen cihazların kullanıcı sertifikaları bulunmamaktadır)