30.12.2018 tarihli Rektörlük GRÜMLAB Öğretim Görevlisi Alım İlanı Değerlendirme Sonuçları

01 Şubat 2019 Cuma


30 Aralık 2018 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.

Başarı sıralaması; Fakültelerde, Konservatuvarda, Rektörlük Biriminde ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %30’u, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u, Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak belirlenmiştir.

Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.

Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

Başarılı olan adayın dosya içerisinde;

1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları (mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri)

2 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

3 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

4 - Askerlik durum belgesi  (E-devlet üzerinden alınabilir.)

5 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının pdb.giresun.edu.tr internet adresinin “Dokümanlar” kısmında yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 nüsha fotoğraflı ve imzalı olarak ve 2 adet boş CD ile) doldurarak

01 Şubat 2019 – 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN) müracaat etmesi gerekmektedir.

 

GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK'E BAĞLI BİRİM

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜMLAB)

(30.12.2018 Tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:24)

SIRA NO BAŞVURAN ADAYLAR ALES 
PUANI
ALES 
PUANININ
 %30'U
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ 
%10'U
GİRİŞ SINAVI NOTU GİRİŞ SINAV NOTUNUN %30'U TOPLAM 
PUAN
AÇIKLAMA
1 SİNEM YURTCAN 70.07752 21.02326 76.66000 22.99800 61.25000 6.12500 80.00000 24.00000 74.14626 ASIL
 
 
 

GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK'E BAĞLI BİRİM

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜMLAB)

(30.12.2018 Tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:25)

 
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLAR ALES 
PUANI
ALES 
PUANININ
 %30'U
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ 
%10'U
GİRİŞ SINAVI NOTU GİRİŞ SINAV NOTUNUN %30'U TOPLAM 
PUAN
AÇIKLAMA
1 NURŞEN DERE 78.55864 23.56759 77.36000 23.20800 62.50000 6.25000 91.00000 27.30000 80.32559 ASIL