Buradasınız : Analiz Talebi / Analiz Ücretleri
Türkçe
Cuma, 24.11.2017

2016 Yılı Analiz Ücretlerimiz Güncellenmiştir.

Analiz Ücretlerimize %18 KDV Hariçtir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP) bünyesinde yer alan üniversitelerimize özel indirim uygulanmaktadır. KTÜ ve OKÜP bünyesinde yer alan üniversitelerdeki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için analiz bedeli olarak “Giresun Üniversitesi Araştırmacı” ücretleri geçerlidir.

Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Giresun Şube hesabına (IBAN NO: TR77 0001 0001 2350 8693 1650 12) yatırılarak dekontun GRÜMLAB’ a ulaştırılması (faks, e-posta, elden vb.) gerekmektedir.  

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB) ANALİZ ÜCRET TABLOSU

2016 Yılı GRÜMLAB Analiz Ücret Tablosunu İndirmek için Tıklayınız. (.pdf)

GC-MS/GC-FID

GC/MS Analiz Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Kalitatif Analiz

17 TL

30 TL

50 TL

80 TL

Kantitatif Analiz

17 TL

30 TL

50 TL

80 TL

Kantitatif İlave Bileşen Başına

6 TL

15 TL

15 TL

20 TL

GC-MS Head-Space Kalitatif

30 TL

45 TL

80 TL

100 TL

GC-MS Head-Space Kantitatif

30 TL

45 TL

80 TL

100 TL

GC-MS Head-Space Kantitatif İlave Bileşen Başına

6 TL

15 TL

15 TL

20 TL

Kütüphane Tarama (Ek Tarama)

6 TL

15 TL

25 TL

30 TL

LC-MS

LC/MS Analiz Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

LC/TOF-MS Kütle Analizi

25 TL

40 TL

50 TL

80 TL

LC/TOF-MS Kantitatif Analiz

40 TL

60 TL

80 TL

100 TL

LC/TOF-MS Cihazı, ESI Yöntemiyle analiz yapmakta olup, ölçüm aralığı 20-3200 m/z’ dir.

HPLC

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Kalitatif Analiz

30 TL

60 TL

70 TL

80 TL

Kantitatif Analiz

35 TL

70 TL

80 TL

90 TL

Gıdalarda Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Tayini

(Ekstraksiyon + Analiz)

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

NMR

NMR Analiz Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

1H Proton

20 TL

20 TL

30 TL

40 TL

D2O Değişimi

20 TL

20 TL

30 TL

40 TL

13C Karbon

30 TL

30 TL

50 TL

70 TL

13C DEPT/APT

30 TL

30 TL

50 TL

70 TL

Diğer Teknikler (31P, 15N ve COSY,HMBC…)

50 TL

50 TL

60 TL

80 TL

Çözücüler (CDCl3 harici çözücü bedeli)

10 TL

10 TL

10 TL

10 TL

Soğuk ve Sıcak ortamda NMR Analiz Taleplerinde -60 oC’ ye kadar olan sıcaklıkta ölçümler için analizin 2 katı, 100 oC ‘ye kadar olan ölçümler için ilgili analizin 1,5 katı ücretler geçerlidir.2 Boyutlu analizler için (COSY, HMBC vb.) öncesinde analizin türüne göre 1H-NMR, 13C-NMR vb. alınması gerekebilmektedir, ilgili ücretler ek ücretlerdir.

ICP-MS

ICP-MS Analiz Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

1-10 Element/Numune

20 TL

45 TL

60 TL

70 TL

CRI Modu ile yapılan analizler

(Fe, As, Se, Mineraller vb.)/ Num.-(Ek Ücret)

10 TL

20 TL

30 TL

40 TL

10-20 Element/Numune

25 TL

55 TL

70 TL

80 TL

20 Üzeri Element/Numune

30 TL

60 TL

80 TL

90 TL

Mikrodalga ile çözme

10 TL

15 TL

25 TL

25 TL

TEK KRİSTAL XRD

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Ön İnceleme

30 TL

60 TL

120 TL

120 TL

Ön İnceleme ve Data Toplama

60 TL

120 TL

240 TL

240 TL

ELEMENTEL ANALİZ

Elementel Analiz Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

C,H,N,S

30 TL

30 TL

40 TL

50 TL

PARTİKÜL BOYUTU VE ZETA POTANSİYEL ÖLÇÜMÜ

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Zeta Potansiyel Ölçümü

20 TL

25 TL

35 TL

40 TL

Parçacık Boyut Analizi

20 TL

25 TL

45 TL

60 TL

FLASH KROMATOGRAFİ

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Flash Kromatografi

30 TL

60 TL

100 TL

150 TL

Metot oluşturma hariç ücretlerdir. Metod için gerekli sarf malzemeler araştırmacıya aittir, ücretlendirme için ayrıca Merkezimiz ile görüşünüz.

ELEKTROKİMYASAL İMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ

Elektrokimyasal İmpedans Analiz Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Voltametrik

30 TL

60 TL

120 TL

150 TL

Potansiyometrik

30 TL

60 TL

120 TL

150 TL

UV-VİS SPEKTROFOTOMETRESİ

Uv-Vis Analiz Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Okuma (Spektrum Alma)

4 TL

6 TL

25 TL

30 TL

İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI

 

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Kaplama (Sarflar Hariç)

15 TL

20 TL

25 TL

30 TL

Kaplama(Tungsten Pota ve Kaşık veya Molibden Kaşık dâhil)

45 TL

55 TL

65 TL

75 TL

Analiz bedelleri süreden bağımsız kaplama başı ücretlerdir.

DİĞER TAYİNLER ve CİHAZLAR

Diğer Analizler ve Genel Talep Formu (.doc)

 

Giresun Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci

Giresun Üniversitesi

Araştırmacı/

KTÜ/OKÜP

Diğer Üniversiteler

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Kalorimetre Bombası ile Kalori Değeri Belirlenmesi

20 TL

25 TL

45 TL

80 TL

Alevlenme Noktası Tayini

12 TL

20 TL

30 TL

50 TL

Viskozite Tayini

6 TL

15 TL

20 TL

40 TL

Yoğunluk Ölçümü

4 TL

6 TL

10 TL

20 TL

Gazlarda CO,CO2,SO2 tayini (günlük kiralama bedeli)

60 TL

60 TL

-

-

Erime Noktası Tayini

4 TL

6 TL

10 TL

15 TL

Polarimetre Analizi

4 TL

6 TL

10 TL

15 TL

Refraktometre ile refrakti findex ölçümü

6 TL

12 TL

15 TL

20 TL

Jel Görüntüleme

6 TL

12 TL

20 TL

30 TL

Rotary Mikrotom ile Kesit Alma

12 TL

25 TL

25 TL

30 TL

Steril Kabin Kullanımı(Class II) (0-3 Saat)

12 TL

25 TL

30 TL

40 TL

Ultra Saf Su (L)

5 TL

5 TL

5 TL

5 TL

Saf Su (L)

3 TL

3 TL

3 TL

3 TL

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı

(0-8 numune)

6 TL

12 TL

20 TL

30 TL

Ultrasonik Banyo Kullanımı

(0-3 Saat)

4 TL

6 TL

10 TL

15 TL

Dikey/Yatay Elektrofez Analizi (0-3 Saat/ Tek Yürütme)

12 TL

25 TL

30 TL

40 TL

pH Ölçümü

5 TL

10 TL

15 TL

20 TL

İletkenlik Ölçümü

5 TL

10 TL

15 TL

20 TL

Çözünmüş Oksijen Ölçümü

10 TL

20 TL

30 TL

40 TL

Bulanıklık Ölçümü

10 TL

20 TL

40 TL

60 TL

Otoklav Kullanımı (Tek Kullanım)

10 TL

20 TL

-

-

Kül Tayini

(0-3 Saat)

30 TL

50 TL

100 TL

100 TL

İklim Odası Dolabı Kullanımı (Günlük)

12 TL

25 TL

30 TL

40 TL

Selüloz Tayini

12 TL

25 TL

30 TL

40 TL

Rotary Evaporatör Kullanımı

(0-3 saat)

6 TL

12 TL

15 TL

25 TL

DNA Miktar Tayini (Nanodrop)

4 TL

6 TL

10 TL

12 TL

PCR (Tek Çoğaltma)

6 TL

12 TL

20 TL

20 TL

Stomacher ile Parçalama İşlemi (Tek İşlem)

4 TL

6 TL

10 TL

10 TL

Akma Noktası Tayini

30 TL

40 TL

50 TL

50 TL

Floresans Mikroskobu(1 saat)

25 TL

35 TL

40 TL

40 TL

Trinoküler Araştırma Mikroskobu(1 saat)

6 TL

12 TL

25 TL

25 TL

Optik Mikroskop (1 saat)

6 TL

6 TL

20 TL

25 TL

Soxhlet Ekstraksiyonu

12 TL

20 TL

30 TL

30 TL

Polimer Analizi

120 TL

240 TL

300 TL

350 TL

-Belirtilen fiyatlara % 18 KDV hariçtir.

-BAP ve TÜBİTAK projeleri adına gerçekleştirilen analizlerde % 18 KDV alınmamaktadır.

-Standart bedelleri analiz ücretine dâhil değildir. Talep eden tarafından temin edilmelidir.

-Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve OKÜP (Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu) bünyesinde yer alan üniversitelerdeki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için analiz bedeli olarak “Giresun Üniversitesi Araştırmacı” ücretleri geçerlidir.

-Diğer üniversitelerde öğrenim gören lisansüstü öğrencilere (OKÜP ve KTÜ hariç) diğer üniversiteler için belirlenen fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

-GRÜMLAB fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.